Rüyada Riya / Riyakâr Görmek

Rüyada riyakârlık ettiğini veya bir kimsenin kendisinin yüzüne gülerek menfaat elde etmek için riyakârlıkta bulunduğunu görmek, iş ortaklan varsa aldatıldığına; halktan biri ise, mahalle halkı tarafından yüzüne gülündüğü halde sevilmediğine; evde ev halkı tarafından hor görüldüğüne delâlet eder.