Rüyada Pusula Görmek

Rüyada yön gösteren pusula görmek, büyüklerin yaptıkları nasihatleri dinlediğiniz takdirde doğru yolu bulacağınıza ve o nispette faydalanacağınıza delâlet eder.
Gemi pusulası görmek, ilim adamı, hâkim, vaiz, kılavuz ile ta*bir olunur. Geminin pusulasını iyi bir şekilde işler görmek, o yer halkının, ilim adamlarının, hâkiminin işlerine adaletle devam ettiklerine; halkı kötü yola düşmekten muhafaza edip, doğru yola getir*meğe; pusulayı bozuk ve işlemez bir halde görmek, bu rüyanın ak*siyle yorumlanır. Bir gemi pusulası satın aldığını görmek, ilim adamlarının halka rehberlik edeceklerine, onlara doğru yolu göste*receklerine, pusulayı sattığını görmek vaaz ve nasihate kulak ver*meyip, kötü yolu seçeceğine, bir pusulayı tamir ettiğini görmek, iş*lerini yoluna koyacağına delâlet eder.