Rüyada Put Görmek

Rüyada put görmek, güzel yüzlü, iyi ahlâklı insanlara de*lâlet eder. Rüyada bir putun önünde tapındığını görmek, Allah'a (C.C.) karşı büyük günah işlemiş olduğuna işarettir. Eğer put ağaç*tan yapılmış ise zâlim ve münafık bir kimse ile arkadaşlık yapılaca*ğına işarettir. Gümüşten ise, bir hizmetçi kadına yaklaşarak onun*la sinsice dostluk kurmaya delâlet eder.