Rüyada Peygamberimizin Kızını ve Hanımlarını Görmek

Rüyada Peygamberimizin hanımlarını görmek, rüya sahibinin analarına, büyük analarına hayır, bereket ve çoğu kız olan evlada delâlet eder. Bir rivayete göre, Pey*gamberimizin hanımlarını görmek, hayırsızlıkla tabir olunur. Bir kimse rüyasında Hz. Ayşe'yi (ra) görse, büyük bir mevkie erişir. Peygamberimizin kızı Hz. Fatime'yi görmek, ev halkından eşi ve*ya annesi veya kızının öleceğine işarettir. Bir erkek Peygamberimi*zin hanımlarından birini görse, bekâr ise iyi bir kadınla evlenir. Rü*ya sahibi kız ise, kendisine uygun ve iyi huylu bir erkekle evlenir.