Rüyada Pencere Görmek

Rüyada pencere görmek, birçok şekilde tabir olunur. Pencereye dayanmış olduğunu görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaktır. Pencereyi açtığını görmek kederden kurtulmaya işa*rettir. Pencereyi kapamak bu rüyanın aksiyle tabir olunur. Pence*reyi yerinden sökmek ve kırmak haysiyetine noksanlık vermektir, pencereden girmek büyüklük ve rütbe elde etmek için yolsuz işler yapmak, pencereden çıktığını görmek, kendi kusuru ile halk gö*zünde itibarının küçülmesidir.