Rüyada Pedikür Görmek

Rüyada pedikür yaptırdığınızı görmeniz, size teklif edilen işin, sizin şerefinizle mütenasip değil, sadece bir ayak işi ola*cağına, tabii bu işi kabul etmeyi bir izzet-i nefis meselesi sayıp almayacağınıza, bu yüzden geçim hususunda biraz zorluk çekeceği*nize, sonunda iyi bir işe girerek rahata kavuşacağınıza delâlet eder.