Rüyada Pamuk Görmek

Rüyada pamuk görmek, dokuz şekilde tabir olunur. Sessiz, menfaat, mal, elbise, vakar, heybet, din, hayır ve makbul iş. Rüyada pamuk topladığını görmek, helal mal ile yorumlanır.
Bu malı saklayan ailesi için para artırır. Yastığa ve benzeri şey*lere pamuk doldurduğunu gören evlenir. Pamuk attığını gören, bi*riyle kavga eder ve aleyhinde konuşur.