Rüyada Örgü Görmek

Rüyada bir şeyi örülmüş olarak görmeniz, bir çok me*seleleri çözmek için size başvurulacağına, ev halkının bazı problem*lerinin çözümü için onlara yardımcı olacağınıza; mahallede meyda*na gelen bazı güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yine sizin yardı*mınıza başvurulacağına delâlet eder.