HÜCRE: Rüyada hücre, sıkıntı ile yorumlanır. Rüyasında bir hücreye kapatıldığını görmek bir işinden dolayı çok sıkılacağına, hücresinin tek penceresi olduğunu ve bu pencereden bakamadığı-nı görmek, ümitsizliğe delâlet eder. Kapatıldığı hücreden çıkarıldı*ğını görmek, bütün sıkıntılarının geçtiğine, işlerinin düzeleceğine işarettir.