HUTBE OKUMAK: Minberde hutbe okuduğunu gören kişi*nin kadir ve kıymeti artar. Büyük bir devlet adamının, âlimin, bir iş sahibinin hutbe okuduğunu ve hutbesini tamamladığını görmesi, işinde devamlı kalacağına, eğer hutbesini tamamlayamazsa, arzu ettiği şeyin tamamlanmasının mümkün olamayacağına, işinden ay*rılacağına işarettir. Hutbede şeriata aykırı bir söz söylediğini gör*mek, kötülüğü ile ün yapacağına, hatiplikten çıkarıldığını ve yerine başka birisinin atandığını görmek, o yer ve zamanda önemli bir olayın meydana geleceğine, hutbe okumak için minbere çıktığını görmek, kıymetinin ve şerefinin artacağına, hutbe okurken min*berden düşmek, işinden atılacağına, yüksek ve güzel bir sesle hut*be okumak, ününün artacağına, silahlı bulunduğu halde hutbe okumak o yer devlet başkanının milletler arasında sayılan bir kişi ola*cağına, minbere çıkmak istediği halde bunu yapamadığını görmek, olmasını istediği bir işi elde edemeyeceğine, hutbe okumanın uy*gun olmadığı bir yerde hutbe okuduğunu görmek, zulüm ve cefa*ya, hutbeyi yanlış okumak idaresizliğe ve beceriksizliğe yorumlanır.