HURMA AĞACI: Hurma bahçesi, tanınan bir yerde ise, ağa*cı kerem ve şeref sahibi biriyle, tanınmayan bir yerde ise, kıskanç ve ahmak biriyle tabir olunur. Rüyasında hurma ağacı diktiğini gö*ren şeref kazanır. Cömert ve iyi kalbli olur. Hurma ağacına çıktığı*nı gören, şerefli bir kişiye akraba olur. Hurma ağacından düştüğü*nü gören, ümit ve isteğine kavuşamaz. Hurma ağacının yaprağı, dalı ve lifi helal mala delâlet eder.