HOŞAF: Rüyada hoşaf içmek rahatlıkla yorumlanır. Rüyasın*da karışık meyvelerden yapılmış hoşaf içmek sakin bir hayat yaşa*yacağına, üzüm hoşafı içmek üzüntüsüz bir ömre, elma hoşafı iç*mek uzun ömre, erik hoşafı içmek zaman zaman hastalıkla geçe*cek bir hayata, kayısı hoşafı içmek bol ve bereketli rızka, armut ho*şafı içmek ibadetle geçecek zamana delâlet eder.