HRISTIYAN: Rüyada hıristiyan görmek bir kaç şekilde yo*rumlanır. Rüyasında hıristiyan olduğunu görmek, dinine karşı inan*cı olmadığına delâlet eder. Rüyasında bir hıristiyan gören, eğer bi*rine karşı bir düşmanlığı varsa, ona galip ve üstün gelir. Bir hıristi-yanın İslam olduğunu görmek, onun müslüman olacağına veya öle*ceğine işarettir.
Hıristiyanlarla beraber oturup kalktığını gören onlarla arkadaş olup tamamiyle hıristiyanlığa meyil eder. Savaşta olan bir kişinin hıristiyan görmesi zafere ulaşılacağına delildir. Bir hıristiyanın din değiştirerek başka bir dine girdiğini görmek, onun kendi dininde sebat edeceğine delâlet eder. Bir hıristiyanın minareye veya minbe*re çıktığını görmek, onun bir musibete uğrayacağına işarettir.