HİCRET ETMEK: Rüyada bir yerden başka bir yere taşındı*ğınızı görmek, hayatınızda önemli bir değişiklik olacağına ve böy*lece daha mutlu bir hayata kavuşacağınıza delâlet eder.