HAYRET ETMEK: Rüyada beklemediğiniz bir söz veya bir durum karşısında hayret etmeniz, hayatta karşılaşacağınız zor du*rumlardan cesaretle kurtulacağınıza delâlet eder.