HAYRANLIK: Birisinin yaptığı bir işten veya ona ait bir eşya ve meskeni görerek hayranlık duyduğunuzu görmek, eğer kıskan*mıyorsanız Allah'ın (C.C.) ihsanına karşı şükran duyduğunuza, kıs*kanarak hayranlık duyuyorsanız, bütün kısmet kapılarının sizin için kapalı olacağına delâlet eder. Bir yerde hükümet tarafından yaptı*rılan bir bina, bir park veya herhangi bir eser karşısında duyacağı*nız hayranlık, Allah'ın kudretine karşı kalbinizde büyük bir duygu*nun uyandığına işarettir.