HAVUZ: Rüyada havuz, kadınla yorumlanır. Rüyasında su ile dolu bir havuz görmek, güzel, ağır başlı bir kadın olarak tabir olu*nur. O havuzun kendisinin olduğunu veya o havuzdan su içtiğini gören, öyle bir kadınla evlenir. Havuzda yüzmek iyi değildir. Bir ha*vuza girip dibe daldığını ve boğulmadığını gören, bir kadına aşık olup onunla tanışmağa çalışır. Bir rivayete göre havuzda boğulmak kedere işarettir. Bir havuzu susuz ve kuru olarak görmek, iki şekil*de yorumlanır: Ya ömründen o merdivenin basamaklarının sayısı kadar yıl kalmıştır veya o basamakların sayısı kadar çocukları ve to*runları olur. Bazıları bunu akrabaya nispet etmişlerdir.