HASTAHANE: Hastahane görmek iyi değildir. Hastahaneye girdiğini gören şehit olur. Bir söylentiye göre, hastahaneye girmek günahların affedildiğine delildir. Hastahanede hastalara verilen ye*mekten yediğini görmek, sağlam adamın hasta olacağına, hasta ise öleceğine veya iyileşip hastahaneden çıkacağına işarettir. Hastaha-neyi güzel ve süslü görmek, halkın işinin yolunda olduğuna, hasta*ları iyi bir halde görmek, herkesin iyiliğine, hastaları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna delâlet eder.