HASTA BAKICI: Rüyada hasta bakıcı görmek yardımla yo*rumlanır. Bir hastahanede size yardım eden bir hastabakıcı gör*mek, işlerinizde size yardım eden bir kişinin size olan sadakatine işarettir.