HARP MALZEMESİ: Harp malzemesi muzır sözlerle tabir olunur. Bunlardan birinin kendisine isabeti, sözün tesirine delâlet eder. Hüseyin Hüsnü el-Hüseyni demiştir ki: Bütün harp aletleri büyük ve küçük olmasına göre top ve tüfek gibi tabir edilir. Bunlar*dan birisini rüyada görmek, tabircinin anlayışına ve görülen zama*na göre münasip şekilde tabir edilmelidir.