HARİTA: Rüyada harita görmek, yolculukla yorumlanır. Rüya*sında bir haritayı incelediğini gören uzun bir yolculuğa çıkar. Bir harita çizdiğini görmek, eğer haritayı tamamlarsa, kendisine bir iş teklif edileceğine ve onun da kabul edeceğine işarettir. Tamamla-yamamak, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Rüyasında yolda birisinin kendisine bir harita göstererek yol sorduğunu görmek, beklemedi*ği ve tanımadığı bir kişiden bir haber alacağına ve ondan menfaat göreceğine delâlet eder.