HAREM AĞASI: Rüyanızda bir sarayda veya bir konakta ol*duğunuzu ve bir harem ağası ile karşılaşıp konuştuğunuzu görmek, mahkemedeki bir işinizden dolayı bir cezaya çarpılacağınıza veya vergi borcunuzdan dolayı bir hacizle karşılaşacağınıza işarettir.