HAPİSHANE: Rüyada bilinmeyen bir zindana girdiğini gören, mezara girer, girdiği zindan tanınmış bir yer ise, gam ve kederle yo*rumlanır. Kirmani'ye göre; Fesatçı olmayan bir kimse için tanınmış bir zindana girdiğini görmek din ve menfaattir. Eğe rüya sahibi fe*sat bir kimse ise, rüyası keder ve sıkıntıya, malından ve kudretinden eksilmeye delâlet eder. Devlete ait bir zindanda olduğunu görmek, kötü bir haber almaya, vehim ve kedere işarettir. Eğer rüya sahibi yolcu ise, yolunda zahmet çeker, eğer hasta ise hastalığı artar. Zin*dandan çıktığını görmek, bütün bunlardan kurtulmaya yorumlanır.
__________________