HALHAL (Ayak Bileziği): Ayağında altından halhal olduğu*nu gören, sıkıntıya, korkuya düşer. Gümüşten halhal takmış oldu*ğunu gören, yeni dostlar edinir. Bir rivayete göre, istemediği bir işe girer. Başka bir rivayete göre, ceza görür. Gördüğü halhalin renkli ve nakışlı olması, hırsızlığa ve bundan dolayı ceza göreceğine işa*rettir. Bir kadının ayaklarında hangi madenden olursa olsun, halhal görmesi rüyası kocasına ait olarak yorumlanır. Eğer rüyayı gören kadın evli değilse, halk arasında itibarlı olması ile yorumlanır. Ge*nellikle rüyada halhal görmek iyi değildir.