HAKİM: Rüyasında hâkim görmek adaletle yorumlanır. Rüya*da bir mahkeme salonunda bulunan bir hâkimi çatık kaşlı ve sert olarak görmek, o yerde ihtikar yapıldığına ve esnafın hileli satışta bulunduğuna delâlet eder. Hâkimin güler yüzlü görülmesi adaletle muamele edildiğine işarettir. Bir davası için hâkim huzuruna çıktı*ğını gören kimse dünyadaki zor işlerinin kolaylıkla yoluna gireceği*ne ve hayatını ömrünün sonuna kadar huzur içinde geçireceğine delâlet eder. Kendisinin bir mahkeme salonunda hâkim olarak hü*küm verdiğini görmek, devlet dairesinde bir türlü bitirilmeyen bir işinin iyi bir şekilde sonuçlanması demektir. Bir hâkimle birlikte kol kola mahkemeden çıktığını görmek, akrabaları ile arasında bir an*laşmazlık varsa, çözüleceğine, bir miras peşinde ise, o işin halledi*leceğine ve eline para geçeceğine delâlet eder.