HAHAM: Rüyada bir Musevi hahamı görmek, ticaret işlerini*zin yolunda olduğuna ve kar payınızın çok artacağına, yeni bir ti*cari konu için bir müessese ile anlaşma yapacağınıza delâlet eder.