HACİZ: Rüyada haciz görmek, yeni mala yorumlanır. Rüyada bir kısım malınızın haczedildiğini görmek, evinize yeni eşyaların gi*receğine işarettir. Eşyalarınızın haczedildiği halde evden çıkarılma*dığını görmek, satın aldığınız bazı eşyanın beğenilmeyerek geri ve*rileceğine delalet eder.