HACER'ÜL-ESVED: Rüyanızda Hacer'ül-Esved'i görmek ona yüz sürmek, dünya ve ahret işlerinizin yolunda olduğuna, dualarınızın Cenâb-ı Hak tarafından kabul gördüğüne, maneviya*tınızın çok düzgün ve yerinde olduğuna, temiz kalbiniz ve gönül ra*hatlığınız bulunduğuna delâlet eder.