HABEŞ: Rüyanızda simsiyah bir habeş görmek, karanlık işle*rinizin aydınlanacağı manasına gelir. Habeşistanlı birini görmek de, ümitle beklediğiniz bir muradınızın olacağına delildir.