GÜZEL KOKULU BİTKİ: İbn-i Sirin'e göre; reyhan gibi gü*zel kokulu bitkileri toplanmış oldukları halde görmek, kedere ve hüzne delâlet eder. Bu keder eğer toplanmış bitkiler az ise geç, çok ise çabuk gelir. Demet halindeki bitkilerden sarı olanları hastalığa delâlet eder. Kırmızı ve san kanşık olursa zarar yoktur. Beyaz ve ye*şile yakın olanlar nimete, evlada, evlenmeye ve hayra yorumlanır.