GÖKYÜZÜ: Bir kimse kendisini gökyüzünün birinci katında görse, eceli yaklaşmış sayılır. İkinci katında görse, ilim ve hikmet sahibi olur. Üçüncü katında görse, dünyada izzet ve ikbali artar. Dördüncü katında görse, devlet büyüklerine yakın olur. Beşinci ka*tında görse, korku ve kedere uğrar. Altıncı katında görse, mertebe*si artar, mutlu olur. Yedinci katta görmek, kaderinin yükseleceğine ve hayatının mutlu ve zenginlik içinde geçeceğine delâlet eder.