GÖBEK: Göbek görmek, insanın işi-gücü manasına gelir. Se*vinci, eşi, hayatı demektir. Bu rüyada görülen her şey ev hayatına nispet edilir. Ebu Said El-Vâiz'e göre; göbek velayettir. Rüyada gö*bek görmek eşiyle olan münasebetlerinde ve geçiminde fena olma*ya delâlet eder.