GONCA: Rüyada bir çiçek veya bir gül goncası görmek, çok sevaba girecek bir işe girişeceğinize ve o işi yapmakla halk naza*rında saygın bir kimse olarak tanınacağınıza, goncayı alıp göğsü*nüze takmak, muradınızın olacağına; koklamak ise bir tanıdığınız*dan işiniz hususunda yardım göreceğinize delildir.