Rüyada Şahit Görmek

Şahitler, davaya ve mahkemeye, hüküm ve karara ve hakkın emrine nispet olunurlar. Rüyada şahitlerden bir kaçını gör*mek, hakkın rahmetine, adalete, davası varsa, kazanıp galip gele*ceğine; kendi için iki şahit lazım olduğu halde, ancak bir şahit bu*labildiğini görmek, yarı yarıya tamamlanacak bir işe başlayacağına; kendisinin şahit olarak mahkemede bulunduğunu görmek, hak yo*luna girdiğine; birinin yalan şahadet ettiğini veya kendisinin yalan şahadet ettiğini görmek, nefsine ve başkasına zarar vermeye delâ*let eder.