Rüyada Şadırvan Görmek

Ibn-i Sirin'e göre; rüyada şadırvan görmek, din ile tabir olunur. Güzel ve mükemmel bir şadırvan gören, fakat ki*me ait olduğunu bilmeyen yüksek bir rütbeye, bol bir geçime, uzun ömre ve fazla nzka nail olur. Gördüğü şadırvanın kendi malı oldu*ğu anlaşılır ise, yukarıda belirttiğimiz tabirlerin daha fazlası ile çıka*cağına delâlet eder. Bu şadırvanın önünde, arkadaşları ile beraber oturduğunu gören, sevinç ve feraha, geniş nzka ulaşır ve isteğine kavuşur.

Çok küçük bir şadırvan görmek, rızk darlığına, diğer bir rivaye*te göre de eğer şadırvan susuz ise, ömrün kısalığına işarettir. Şadır*vanın büyük ve suyunun çok olduğunu gören, geniş bir nzk ve uzun bir ömür sahibi olur. Bir şadırvanın etrafında dolaştığını görenin ömrünün geri kalan kısmı yaşadığından daha az olur.