Rüyada Süs Eşyası Görmek

Herhangi bir süs eşyası taktığını görmek veya taşımak eğer oymalı ve gümüş değilse, nimete; bayağı madenden ise, az menfaate; altın yaldızlı ise hayır görmeğe delâlet eder. Al*tından yapılmış ve nakışlarla süslenmiş bir eşya görmek, ticarete ve kazanca veya iyi bir işe girmeğe işarettir. Başta veya göğüste taşın*ması âdet olan her çeşit süs eşyası, rüyayı gören kadın ise veya bu*nu bir kadının üzerinde görmüş ise, güzel bir hayata ve kocasının kendisine olan sadakatine; rüyayı gören erkek ise veya bunu bir er*kek üzerinde görmüş ise, bir rivayete göre menfaate, diğer bir ri*vayete göre de, keder ve sıkıntıya işarettir.