Rüyada Süprüntü Görmek

Rüyada süprüntü bulunan bir yeri görmek, dün*ya ile tabir olunur. Ashabtan bazıları Rasûlüllah (SAV) Efendimiz*den dünyanın halini sorduklannda, Risaletpenah, mezbeleyi işaret buyurmuştur. Bu bakımdan, bazı yorumculara göre; bu dünyada yenilecek ve giyilecek veya mal ve hayvanlar öldükleri, yok olduk*ları zaman çöplüğe giderler. Ve süprüntü olurlar. Bu ölçüye göre, dünya süprüntüyü temsil ediyor demektir. Rüyasında bir çöplüğe veya süprüntü yığını üzerine çıktığını gören, eğer orada oturursa, dünyayı eline alır, dünya ona her şeyi verir. Bir rivayete göre sıkın*tı içine düşer.
Süprüntü, her çeşit malla da tabir olunur, diyenler de vardır. Rüyasında mendiline, yahut cebine çöp doldurduğunu gören mal sahibi olur.