Rüyada Sitem Etmek

Kirmani'ye (RA) göre; rüyada bir kimseye si*tem ettiğini gören o kimseye söz geçiremez. Rüyada sitem edilen kişi sitem edenden üstün olur. Kendisine sitem eden kimseye kar*şılık olarak sitem ettiğini gören, fenalığa fenalık ile karşılık vermiş olur. Bir devlet büyüğünün kendisine sitem ettiğini görmek, o kim*se tarafından bir iyilik göreceğine delâlet eder. Büyükten küçüğe yapılan sitem, onu azarlaması demektir.