Rüyada Sevmek ve Sevilmek

Rüyada kendisini seven birini gör*mek, hayır ve iyiliğe delâlet eder. İsmail El-Eş'as'a göre; bir âşığın sevgilisine kavuştuğunu gören hayır ve menfaate erer. Rüyasında birisine âşık olup sabrettiğini ve sırrını kimseye söyleyemeyip sak*ladığını gören şehit olur. Birini görüp onu sevmek, ondan hayır ve menfaate; birinin kendisini sevdiğini görmek de o kişiye faydası do*kunacağına delâlet eder.