Rüyada Rehin Görmek

Kendisini bir yerde veya bir mağarada rehin olarak alıkonulduğunu görmek, o kimsenin çok günah işlediğine, ahrette cehennemde alıkonulacağına delâlet eder. Kendisine para karşılığı bir kıymetli eşyanın rehin olarak verildiğini gören kimse başkasına acı çektirir ve ona zulmeder.
Rehin bırakılan bir eşyanın geri verilmediği, bunun için rehin veren kimsenin durmadan gelip istemesini görmek, rehini alan kimsenin vicdansızlığına ve halk nazarında makbul olmayan bir ki*şi olduğuna işarettir. Bir kimse rehine koyduğu bir eşyasını almaya geldiğinde, bıraktığı şeyin o eşya olmadığını ve daha çok kıymetli bir şey bıraktığını iddia ederse, o kimsenin dünyada ve ahrette bed*nam olacağına ve halk nazarında da namussuzlukla şöhret yapaca*ğına işarettir.