GENERAL: Rüyada bir generalle beraber olmak, işinde yükse*leceğine işarettir. Kendisinin general olduğunu görmek, pek yakın*da zengin bir adamla bir ticaret yapacağına delâlet eder.