GENÇ KIZLAR: Rüyada genç kızlar görmek hayır ve menfa*at göreceğine delâlet eder. Genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, dünyada saadete, büyük rızka, mala ve pa*raya delâlet eder. Genç olmakla beraber çirkin ve asık suratlı kız görmek, bir söylentiye göre haram mala, diğer bir söylentiye göre de kedere ve zarar etmeye alamettir