GEÇİT: Rüyada dar bir geçitten geçmek zorunda bulunduğu*nuzu ve oradan bin bir zorlukla geçtiğinizi görmeniz, çok zor ve halli mümkün olmayacak gibi görünen bir işinizin başarı ile sonuç*landığını göreceğinize ve bu suretle işlerinizin yolunda gideceğine delâlet eder.