GEBELİK: Ebu Said El-Vâiz'e göre; bir kadının kendini gebe olarak görmesi mal, bir erkeğin kendisini gebe görmesi hüzün ve kederdir.
Rüya sahibi erkek veya kadın olsun, gebelik görmek karnının büyüklüğü nispetinde mal ve dünya nimetlerine delâlet eder. Henüz baliğ olmamış bir çocuğun kendisini gebe görmesi babası ile ve kü*çük kızın gebe olduğunu görmesi annesi ile yorumlanır.