GAZYAĞI: Rüyada gazyağı görmek, yakında hastalanacağına işa*rettir. Gazın yandığını görmek salgın bir hastalığa yakalanacağına işarettir. Gazyağı görmek meşakkatle elde edilen mala, bir rivaye*te göre de kedere ve sıkıntıya delâlet eder.