Rüyada Yemek Pişirmek

Rüyasında bir şeyi istenildiği gibi pişir*diğini görenin muradı olur. Pişirdiği şeyin kaynadığını fakat pişme*diğini görmek, ne kadar çalışırsa çalışsın muradının olmayacağına delâlet eder. Kendi zahmet çekmeden yemeğin piştiğini gören, ra*hat bir rızka kavuşur. Yenmesi helâl olan her şeyi pişirmek hayır ve menfaate; yenmesi haram olan şeyleri pişirmek de zarara delâlet eder. Bir hasta için perhiz yemeği pişirmek hastanın iyi olmasına rüya sahibini de sağlığının devam edeceğine delâlet eder.