FİRKETE: Rüyada firkete görmek, gönül ferahlığı ile yorum*lanır. Rüyasında başında firkete olduğunu görmek erkekse kedere ve sıkıntıya; kadınsa, feraha ve sevince işarettir. Başka birisinin ba*şına bir kurdele ile birlikte bir firkete taktığını görmek, o kişi yüzün*den bir sevince kavuşacağına veya ondan bir iyilik göreceğine; o kişinin kendi başına aynı şeyi taktığını görmek, kötü bir şeyle kar*şılaşacağına veya kötü bir söz işiteceğine delâlet eder.