FİTİL: Rüyada fitil görmek idareci bir kişiye yorumlanır. Fitil eğer bir lamba içinde ise ve yanıyorsa, bulunduğu yerde kendisin*den üstün olan birinin kendi hakkında iyi şeyler düşünmediğine; bir fitili eline alıp yakmak istiyor, fakat fitil yanmıyorsa, düşmanları ol*duğuna fakat kendisi ne bir şey yapamayacaklarına işarettir. Bir fi*tili elinde tutuşturmak, etrafına zarar verecek bir harekette buluna*cağına; fitili tutuşturduktan sonra söndürüp elinden attığını gör*mek, yapacağı bir işten dolayı kimseye bir zarar gelmeyeceğine de*lâlet eder.