GARDİYAN: Rüyasında bir tutuk evinde olup da gardiyanlar*la konuştuğunu görmek sıkıntı içinde olduğuna, eğer gardiyanlar*dan biri kendisine bir söz söylüyorsa, bu sıkıntıdan yakında kurtu*lacağına, gardiyanlar kendisini bir hücreye kapatıyorlarsa, işlerinin ters gideceğine; bir hücreden çıkarıyorlarsa, sıkıntıdan kurtulacağı*na işarettir. Eğer bir gardiyan tarafından tutuk evinden dışarıya sa-lıveriliyorsa, artık bütün sıkıntılardan kurtulacağına delâlet eder.