FİRAVUN: Firavun görmek din düşmanlığı ile yorumlanır. Rü*yada firavun görmek, eğer firavunla konuşup anlaşıyorsa, dininin zayıflığına; onunla kavgalı bir şekilde konuşuyorsa, dininin kuvveti*ne delâlet eder. Kendisinin bir firavun olduğunu görmesi günahkâr*lığına ve tövbe etmesi gerektiğine yorumlanır.